na4alobg.com             Copyright©2014
Галерия
Групи
За нас
За нас
ДГ " Слънце " е разположена в центъра на град Бургас, в двуетажна сграда, с помещения отговарящи на всички изисквания за пълноценното отглеждане и възпитване на деца. За свободните игри и занимания има на разположение озеленен и обезопасен двор, на който са обособени детски площадки за всяка група.
През 2012 година, сградата беше санирана, газифицирана и с напълно подменена дограма.
В детската градина се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст, разделени в шест групи.
Всяка група разполага с добре обзаведени многофункционални помещения, в
които са обособени разнообразни кътове за занимания и игри, провокиращи творческото въображение на децата.
В ЦДГ "Слънце" работят и творят специалисти, които уважават детската личност. Квалифициран екип от директор - доктор по педагогика, 13 детски учители, учител по музика,медицинска сестра, помощник възпитатели и помощен персонал, обгрижват с много обич децата.
Служителите полагат усилия за оформянето и поддържането на спокойна,уютна и развиваща среда, в която всеки ден за децата да бъде различен и изпълнен с полезни и приятни часове.
ЦДГ "Слънце" е базова детска градина, в която се провеждат стажантски програми на студенти по педагогика от Бургаски университет.
Школи
съобщения
КОНТАКТИ
Бюджет 2019  
отчет 1
Профил на купувача
ДГ
Слънце
гр. Бургас
ДГ
Слънце
гр. Бургас
ПРАВИЛНИК за вътр.ред 2018-2019
ПРАВИЛНИК за  дейността
ПРАВИЛНИК обществен съвет
Дневен режим
Административни услуги
Програма - Четири годишни времена      |
Публикувано на: вторник, 09 Април 2019

Детска градина - СЛЪНЦЕ, гр. Бургас

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

Файлове и ресурси
Заповед определяне заявител
Заповед комисия
Протокол комисия