na4alobg.com             Copyright©2014
Галерия
Групи
За нас
В изпълнение на решението на министерски съвет 669 от 02.11.2017 година за приемане на „Национален план за противодействие на тероризма” и Наредба 8121з - 1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, ДГ”Слънце”- гр. Бургас разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.
ЗА НАС
ШКОЛИ
Съобщения
09.02.2018
ДГ
Слънце
гр. Бургас
ДГ
Слънце
гр. Бургас