na4alobg.com             Copyright©2014
Галерия
Групи
За нас
Групи
1 група
1 гр. "Смехорани"          

учител Кр. Янчева
учител Йо. Василева        
пом. възпитател Г. Добрева
ДГ
Слънце
гр. Бургас
ДГ
Слънце
гр. Бургас
Групата ни е голяма - тука спор да няма. Приказки разказваме познати със герои чудновати, учим и игри чудесни с буквичките интересни. Тука смятаме на глас, че ще бъдем в първи клас. Но след ученето знай има и игри безкрай. При нас всичко е забавно, весело и славно.